Rozliczenie podatku w Holandii | NataliaPodatki.nl

Rozliczenie podatku w Holandii

  Za który rok chcesz się rozliczyć z podatku*

  Czy rozliczasz się pierwszy raz z podatku ?*

  Czy Twoje konto jest zarejestrowane w Belastingdienst?*

  Aktualny adres zameldowania

  Gdzie byłeś zameldowany?*

  Proszę załączyć plik/pliki z jaaropgave. Pliki typu: PDF, JPG, PNG (czytelne zdjęcia).*

  Jeśli nie pamiętasz dokładnych dat pracy, załącz plik z datami przybliżonymi (Nazwa firmy, Rozpoczęcie pracy, Zakończenie pracy; liczba przepracowanych miesięcy musi się zgadzać).

  Podaj ilość miesięcy przepracowanych w Holandii.*  Czy rozliczyłeś się w Polsce z podatku (PIT36ZG)?*

  Czy masz zaświadczenie o (braku) dochodach z Polski?*

  Jeśli posiadasz zaświadczenie, załącz zdjęcia zaświadczenia.

  Czy miałeś dochód poza Holandią?*

  Podaj wysokość dochodu*

  Wybierz walutę

  Dochód

  Jeśli nie umiesz podać wysokości dochodu załącz dokument potwierdzający dochód (np.: PIT11, PIT28 itd.)

  Czy miałeś zasilek UWV w Holandii?*

  Załącz jarograf, podaj daty kiedy miałeś zasilek

  Jeśli nie pamiętasz dokładnych dat zasiłku, załącz plik z datami przybliżonymi.

  Czy prowadziłeś działalność w Holandii?*

  Czy masz dziecko w wieku do 12 roku życia, z którym byłeś minimum 6 miesięcy zameldowany pod jednym adresem?*

  Podaj imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka

  Dziecko 1
  Dziecko 2
  Dziecko 3
  Dziecko 4

  Czy masz współmałżonka(-kę), partnera(-kę)?*

  Partner – osoba, z którą wychowujesz dzieci i masz wspólny meldunek; osoba, z którą masz wspólny kredyt hipoteczny.

  Czy partner ma sofi numer?*

  Czy partner miał dochód w Holandii lub w Polsce lub w innym kraju?*

  Czy rozliczasz się razem z partnerem/partnerką?*

  Proszę załączyć plik/pliki z jaaropgave. Pliki typu: PDF, JPG, PNG (czytelne zdjęcia).

  Jeśli nie pamiętasz dokładnych dat pracy, załącz plik z datami przybliżonymi (Nazwa firmy, Rozpoczęcie pracy, Zakończenie pracy; liczba przepracowanych miesięcy musi się zgadzać).

  Czy miałeś zasiłek UWV w Holandii?*

  Proszę załączyć plik/pliki z jaaropgave. Pliki typu: PDF, JPG, PNG (czytelne zdjęcia).

  Jeśli nie pamiętasz dokładnych dat, załącz plik z datami przybliżonymi.

  Czy prowadziłeś działność w Holandii?*

  Czy masz dziecko w wieku do 12 roku życia, z którym byłeś minimum 6 miesięcy zameldowany pod jednym adresem?*

  Podaj imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka

  Dziecko 1
  Dziecko 2
  Dziecko 3
  Dziecko 4

  Czy masz współmałżonka(-kę), partnera(-kę)?*

  Partner – osoba, z którą wychowujesz dzieci i masz wspólny meldunek; osoba, z którą masz wspólny kredyt hipoteczny.

  Czy partner ma sofi numer?*

  Czy partner miał dochód w Holandii lub w Polsce lub w innym kraju?*

  Czy rozliczasz się razem z partnerem/partnerką?*

  Podaj datę zameldowania w Holandii*
  Podaj datę wymeldowania z Holandii*

  Załącz jarograf*

  Jeśli nie pamiętasz dokładnych dat pracy, załącz plik z datami przybliżonymi (Nazwa firmy, Rozpoczęcie pracy, Zakończenie pracy; liczba przepracowanych miesięcy musi się zgadzać).

  Podaj liczbę miesięcy przepracowanych w Holandii.*  Czy rozliczyłeś się w Polsce z podatku (PIT36ZG)?*

  Czy masz zaświadczenie o (braku) dochodach z Polski?*

  Jeśli posiadasz zaświadczenie, załącz zdjęcia zaświadczenia.

  Czy miałeś dochód poza Holandią?*

  Podaj wysokość dochodu*

  Wybierz walutę

  Dochód

  Jeśli nie umiesz podać wysokości dochodu załącz dokument potwierdzajacy dochod (np.: PIT11, PIT28 itd.)

  Czy miałeś zasiłek UWV w Holandii?*

  Proszę załączyć plik/pliki z jaaropgave. Pliki typu: PDF, JPG, PNG (czytelne zdjęcia).

  Jeśli nie pamiętasz dokładnych dat, załącz plik z datami przybliżonymi.

  Czy prowadziłeś działność w Holandii?*

  Czy masz dziecko w wieku do 12 roku życia, z którym byłeś minimum 6 miesięcy zameldowany pod jednym adresem?*

  Podaj imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka

  Dziecko 1
  Dziecko 2
  Dziecko 3
  Dziecko 4

  Czy masz współmałżonka(-kę), partnera(-kę)?*

  Partner – osoba, z którą wychowujesz dzieci i masz wspólny meldunek; osoba, z którą masz wspólny kredyt hipoteczny.

  Czy partner ma sofi numer?*

  Czy partner miał dochód w Holandii lub w Polsce lub w innym kraju?*

  Czy rozliczasz się razem z partnerem/partnerką?*

  Czy masz kredyt hipoteczny w Holandii?*

  Czy chcesz złożyć również wniosek o dofinansowanie do ubezpieczenia?*

  Dodatkowe uwagi

  Rozliczenie z podatku w Holandii

  Decydując się na pracę w Holandii, należy zdać sobie sprawę, że podatki w tym kraju są jednymi z najwyższych w Europie. Dlatego warto zadbać o rozliczenie podatku w Holandii.

  Kwoty, jakie są odprowadzane z wypłaty, mogą przyprawić o ból głowy, ale na szczęście sporą część podatków da się odzyskać podczas rocznego rozliczenia.

  Jeśli nie znasz się na rachunkowości i pilnie potrzebujesz pomocy w zakresie takim, jak rozliczenie podatku w Holandii, to nasze biuro jest tutaj właśnie dla Ciebie.

  Obecnie (2022 r.) w Holandii funkcjonują dwa progi podatkowe:

  • Do € 69.399 dochodu rocznego brutto 37,07%
  • Od € 69.399 dochodu brutto 49,50%

  Stopa wolna od podatku w Holandii to 8 700€.

  Interesuje Cię rozliczenie podatku w Holandii?
  Wybierz zagadnienie i dowiedz się więcej:

  Rozliczanie podatku w Holandii to dość kłopotliwa sprawa, a szczególnie kiedy chcesz zrobić to za granicą.

  Na szczęście jesteś we właściwym miejscu, aby rozliczyć swój podatek zgodnie z prawem, a ponadto na tym zyskać.

  Tutaj dowiesz się, jak się rozliczyć, jakie warunki musisz spełnić do otrzymania zwrotu i jak się w tym wszystkim nie pogubić.

   

  Pliki do pobrania:

  Potrzebujesz wsparcia w zakresie księgowości? Skontaktuj się z nami!