Rozliczenie podatku w Polsce | NataliaPodatki.nl

Rozliczenie podatku w Polsce

  Rozliczenie podatku w Polsce

  Za który rok chcesz się rozliczyć z podatku*

  Dokładny adres zameldowania w Polsce (jeśli nie jesteś w Polsce zameldowany podaj ostatni adres pobytu)

  Dokładny adres urzędu skarbowego, pod który podlegasz

  Czy miałeś dochód w Polsce w roku, w którym rozliczasz?*

  Proszę załączyć PIT z dochodu uzyskanego w Polsce. Pliki typu: PDF, JPG, PNG (czytelne zdjęcia).*

  Proszę załączyć jarografy z Holandii za rok który rozliczasz.*

  Dodatkowe uwagi

  Rozliczenie z podatku w Polsce

  Każda osoba zameldowana w Polsce (lub w innym kraju Unii Europejskiej) i uzyskująca dochód za granicą jest zobowiązania do rozliczenia swojego dochodu zagranicznego przed polskim urzędem skarbowym.

  W tym celu składa się PIT36ZG.

  Kiedy rozliczysz PIT36ZG możesz uzyskać zaświadczenie o dochodach.

  Zaświadczenie to będzie Ci potrzebne do rozliczenia podatku w Holandii.

  Aby rozliczyć  PIT36ZG, potrzebne są:

  N

  Twoje dane osobowe

  N

  Dane urzędu skarbowego, pod który podlegasz w Polsce

  N

  Daty pracy w Holandii

  Dowiedz się bezpłatnie w jakiej wysokości przysługuje Ci zwrot podatku!

  Potrzebujesz wsparcie w zakresie księgowości? Skontaktuj się z nami!