Rozliczenie podatku z Holandii – jakie dokumenty są niezbędne?

Rozliczenie podatku z Holandii – jakie dokumenty są niezbędne?

Jeśli pracujesz i mieszkasz w Holandii, na pewno wiesz, że masz obowiązek rozliczyć się z podatku. I chociaż czasu na złożenie deklaracji jest jeszcze sporo, przygotuj się do tego już teraz. Chcesz dowiedzieć się, jakie dokumenty są niezbędne i jakie dane musisz zgromadzić? W poniższym artykule znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.

Jaaropgave

Pierwszym krokiem do rozliczenia podatku z Holandii jest zebranie wszystkich jaaropgave. Są to wykazy Twoich dochodów. Otrzymasz je najpóźniej do połowy lutego 2022 roku od pracodawcy (lub pracodawców), u którego byłeś zatrudniony w poprzednim roku podatkowym. Jeśli posiadasz DigiD kod (rodzaj elektronicznego podpisu), to zestawienie dochodów możesz pobrać ze strony Belastingdienstu (powinno być dostępne w marcu 2022 roku).

Pamiętaj, że Holandia to jedno z państw, w których przyznane zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy dla bezrobotnych są traktowane jako dochód. Dlatego przygotuj także jaaropgave z UWV (holenderskiego urzędu pracy).

Jakie dokumenty są niezbędne – zaświadczenie o dochodach z Polski

Osoby pracujące w Niderlandach, ale niezameldowane w Holandii przez cały rok muszą przedstawić zaświadczenie o dochodach z państwa zamieszkania (inkomstenverklaring).

W takim przypadku musisz najpierw rozliczyć się w odpowiednim urzędzie skarbowym (PIT-36 i załącznik ZG) i dostarczyć zaświadczenie o dochodach w Polsce do Belastingu. Jest ono wymagane nawet, jeśli w Polsce nie było żadnych dochodów.

Dokumenty związane z hipoteką

Jeśli posiadasz hipotekę, musisz przygotować dodatkowe dokumenty:

  • jaaroverzicht z banku lub instytucji finansującej kredyt;
  • WOZ-waarde mieszkania – to wartość rynkowa mieszkania. Dane te znajdziesz m.in. na wydruku podatku, który otrzymujesz rokrocznie z gminy. Możesz to też sprawdzić online na stronie Twojej gminy przy użyciu DigiD kodu;
  • notariele overzicht kosten – zestawienie kosztów od notariusza (w przypadku zakupu lub sprzedaży mieszkania).

Jakie dokumenty są niezbędne – pozostałe dane

Do wypełnienia deklaracji podatkowej potrzebne będą jeszcze:

  • Twoje dane osobowe,
  • okres zatrudnienia w Holandii – pamiętaj, aby poprawnie zsumować okresy pracy z wszystkich miejsc zatrudnienia,
  • okres zameldowania w Holandii,
  • informacje o dzieciach, mężu/żonie oraz miejscach ich pobytu,
  • Twój numer BSN (tzw. SOFI numer) oraz numer Twojego partnera fiskalnego, jeśli rozliczacie się wspólnie.

Aby bez problemów i zbędnej zwłoki uzyskać zwrot podatku, musisz podać prawidłowy numer swojego rachunku bankowego. Możesz to zrobić online na stronie Beleastingdienstu, jeśli posiadasz DigiD kod,a Twoje konto zostało założone w holenderskim banku. Możesz też wysłać tradycyjną pocztą specjalny formularz.

Jeśli konto, na które chcesz uzyskać zwrot, nie jest holenderskie, musisz dołączyć następujące dokumenty:

  • kopia Twojego dowodu osobistego lub paszportu,
  • wyciąg z rachunku bankowego za ostatni miesiąc – musi być na nim widoczne Twoje imię i nazwisko, numer konta oraz data wydruku. Tylko wówczas Belastingdienst zweryfikuje, czy rachunek należy do Ciebie. Na każdym załączniku wpisz swój numer BSN.

Komplet dokumentów i wszystkie niezbędne dane to pierwszy i konieczny krok do prawidłowego rozliczenia podatku w Holandii. Wszelkie błędy i opóźnienia w dostarczeniu potrzebnych informacji wydłużą proces i wstrzymają ewentualny zwrot podatku. Przygotuj więc wcześniej wymagane dokumenty, aby uniknąć niepotrzebnego stresu. Zawsze możesz skorzystać z pomocy doradcy podatkowego, który podpowie Ci, czego będziesz potrzebować.

Przeczytaj także: Rozliczenie podatku z Holandii – wszystko, co musisz wiedzieć

Przeczytaj także