Ulgi dla firm w Holandii - STARTERSAFTREK I ZELFSTANDIGENAFTREK

Startersaftrek i zelfstandigenaftrek – ulgi dla firm w holandii

Czy przysługują mi jakieś ulgi?

ulgi dla firm w holandii

Prowadząc działalność w Holandii, masz prawo do odliczeń tj. ulgi dla firm w Holandii: startersaftrek oraz zelfstandigenaftrek.

W ciągu pierwszych pięciu lat prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą trzykrotnie skorzystać z ulgi dla początkujących przedsiębiorców.

Odliczenie to wynosi 2123 EUR.

Istnieje jednak szereg warunków, które musisz spełnić, aby kwalifikować się do ulgi dla firm w Holandii:

  • W pierwszej kolejności warto uwzględnić zasady dotyczące odliczenia osób pracujących na własny rachunek.
  • Przez organy podatkowe jesteś postrzegany jako przedsiębiorca.
  • Spełniasz kryterium godzinowe w swojej firmie. Oznacza to, że spędzasz w firmie, co najmniej 1225 godzin rocznie.
  • Na początku roku kalendarzowego miałeś mniej niż 65 lat.

Ulga dla samodzielnego przedsiębiorcy
( zelfstandigenaftrek ) wynosi :
2020€ 7.030
2021€ 6.780
2022€ 6.530
2023€ 6.280
2024€ 6.030
2025€ 5.780
2026€ 5.530
2027€ 5.280
2028€ 5.000

Przysługuje Ci również Mkb-winstvrijstelling, czyli zwolnienie/pomniejszenie Twojego zysku. Mkb-winstvrijstelling wynosi 14%.

Jak uzyskać ulgi dla firm – Mkb-winstvrijstelling?

Jeśli chcesz uzyskać MKB – WINSTVRIJSTELLING, to możesz, a nawet warto to zrobić, ponieważ przedsiębiorcy mogą w ten sposób zaoszczędzić.

  • Załóżmy, że po odjęciu wszystkich poniesionych kosztów masz zysk w wysokości 40 000 EUR.
  • Najpierw odliczasz przysługujące zniżki (zelefstandig en startsaftrek) i ewentualnie FOR – czyli rezerwa na emeryturę).
  • Zasiłek dla przedsiębiorcy wynosi w 2020 7 030 EUR (dodatek dla osoby prowadzącej działalność na własny rachunek) + 2 123 EUR (dodatek na start), czyli 9153 EUR.
  • Jeśli odkładasz np.: 2400 € na Fiskalną Rezerwę Emerytalną to w takiej sytuacji pozostaje do opodatkowania 28 447 €.
  • Następnie możesz odliczyć 14% zwolnienia z zysku Mkb-winstvrijstelling, więc ok. 3982 EUR.
  • Ostateczny dochód podlegający opodatkowaniu wynosi 24 465 EUR.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń.

Przeczytaj także