Zasiłek rodzinny w Holandii - KINDERBIJSLAG - jak uzyskać?

Zasiłek rodzinny w Holandii, czyli kinderbijslag

Jak uzyskać zasiłek rodzinny w Holandii?

zasiłek rodzinny w holandii

Zasiłek rodzinny służy częściowemu pokryciu kosztów utrzymania dziecka i jest odpowiednikiem polskiego 500+.

Wniosek o zasiłek rodzinny w Holandii możesz złożyć nawet do 15 miesięcy wstecz.

Do złożenia wniosku o zasiłek rodzinny są potrzebne następujące dokumenty:

 • Formularz zgłoszeniowy SVB
 • Europejski akt urodzenia dziecka
 • Decyzja ze nie pobierasz plus 500
 • Kopia dowodu osobistego obydwojga opiekunów dziecka

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje na:

 • Własne dziecko
 • Dziecko (byłego) partnera
 • Pociechę, dla którego jesteś rodziną zastępczą
 • Dziecko, dla którego jesteś faktycznym opiekunem

Kraj wypłacający zasiłek

Świadczenia nie są wypłacane w całości, jeśli Ty albo Twój partner otrzymujecie świadczenia rodzinne także spoza Holandii. Tak uzgodniono między państwami.

Część świadczeń rodzinnych wypłacana przez Holandię

Różnica zostaje wypłacona przez Holandię. Jednak dzieje się tak wtedy, gdy świadczenie rodzinne przysługujące za granicą jest niższe. W sumie świadczenia te wynoszą zwykle tyle samo, co holenderski zasiłek rodzinny.

Jeżeli część świadczeń rodzinnych jest wypłacana w Holandii, oprócz zasiłku otrzymujesz też dodatek na dziecko (kindgebonden budget).

Niekiedy wypłacany jest również dodatek na częściowe pokrycie kosztów opieki instytucjonalnej nad dziećmi (kinderopvangtoeslag).

Wypłata następuje po upływie kwartał, a nie co miesiąc.

Przeczytaj także: Więcej informacji o zasiłkach

Od czego zależy wysokość zasiłku?

Zasiłek rodzinny zależy od wieku dziecka

Urodziło Ci się dziecko

Otrzymasz 221,49 E zasiłku rodzinnego na kwartał. Zasiłek rodzinny zostanie wypłacony po upływie kwartału.

Przykład: Dziecko urodziło się 20 czerwca

Zasiłek rodzinny będzie wypłacany od trzeciego kwartału, a pierwsza wypłata nastąpi na początku października.

Dziecko kończy 3 lata

Jeżeli dziecko wymaga intensywnej opieki, bo choruje lub jest niepełnosprawne, wówczas istnieje możliwość wystąpienia o zasiłek rodzinny w podwójnej wysokości.

Jest to możliwe, jeżeli dziecko:

 • Ukończyło 3 lata
 • Mieszka w domu rodzinnym
 • Ma orzeczenie wydane przez Centrum ds. orzekania o wymiarze wymaganej opieki (Centrum Indicatiestelling Zorg, CIZ)

Dziecko kończy 6 lat

Kwota zasiłku rodzinnego ulega podwyższeniu. Będziesz otrzymywać 268,95 E na kwartał.

Dziecko kończy 12 lat

Kwota zasiłku rodzinnego po raz ostatni ulega podwyższeniu. Będziesz otrzymywać 316,41 E na kwartał.

Dziecko kończy 16 lat

Do celów zasiłku rodzinnego sprawdza się, czy dziecko pobiera naukę zakończoną dyplomem szkoły średniej.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dziecko:

 • Zdobywa kwalifikacje podstawowe
 • Zdobyło już kwalifikacje podstawowe
 • Nie pobiera nauki z powodu choroby lub niepełnosprawności

Dziecko kończy 18 lat

Wówczas zawsze ustaje wypłata zasiłku rodzinnego. Być może dziecko może otrzymywać:

 • Dofinansowanie do studiów (studiefinanciering) od Służby ds. Realizacji Kształcenia (Dienst Uitvoering Onderwijs, DUO)
 • Wsparcie finansowe dla uczniów (tegemoetkoming scholieren) od DUO
 • Dodatek do kosztów ubezpieczenia zdrowotnego wypłacany przez holenderski Urząd Skarbowy

Jeśli chcesz skonsultować swój przypadek, umów się na niezobowiązującą rozmowę.

Przeczytaj także